Tarief en betaling

Warmtetarief

Je vindt ons tariefoverzicht via onderstaande link.

De warmteprijs is gebaseerd op de aardgasprijs, volgens het Niet-Meer-dan-Anders principe. Het maximum tarief ligt jaarlijks vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in kWh.

Download tarievenblad (pdf)

Warmteverbruik

Meten van verbruik

Hoe meten we je verbruik?

Op je afleverset is een warmtemeter gemonteerd. Die meet het aantal kubieke meter water dat vanuit het warmtenet door je warmteinstallatie stroomt, de temperatuur van het aangevoerde water en die van het afgekoelde water. Met die informatie stelt de warmtemeter de hoeveelheid geleverde energie in Kilowattuur (kWh) nauwkeurig vast. De warmtemeter is eigendom van warmte@zuid. De afleverset is van de eigenaar van het gebouw.

warmte@zuid zal de meterstanden van je warmtemeter van op afstand uitlezen.

Begrijpen van verbruik

Waar hangt je warmteverbruik van af?

Vermits je woning supergeïsoleerd is en er dus weinig warmte verloren gaat, zal je voor de verwarming veel minder verbruiken. Hierdoor wordt het verbruik voor de aanmaak van warm water relatief gezien belangrijker.

Droogstoken

Je woont in een nieuwbouw. Hou er dan rekening mee dat je warmteverbruik in de eerste twee jaar ongeveer 20% hoger ligt dan in de jaren daarna. De reden? Vocht. Dit vocht moet door verwarming wegtrekken uit je woning.

Aanrekenen

Hoe wordt het verbruik aangerekend?

Je voorschotfactuur: Maandelijks betaal je een voorschotbedrag. Dat bestaat net zoals bij elektriciteit en aardgas uit delen van het vastrecht, de meetkosten en de inschatting van je warmteverbruik.

Je jaarafrekening: Op basis van de uitgelezen meterstanden ontvang je een jaarafrekening. Hierin verrekenen wij de energie die je in de voorgaande periode werkelijk verbruikt hebt, met de maandelijkse voorschotten die je betaald hebt.

Betalen

Je kan je voorschotfactuur en je jaarafrekening op verschillende manieren aan ons betalen.

Overschrijving

Je ontvangt elke maand je voorschotfactuur per post. Je betaalt met behulp van het overschrijvingsformulier op je factuur.

Internetbankieren

Betaal je graag je facturen met behulp van internetbankieren, vermeld dan zeker het betalingskenmerk dat je op je factuur terugvindt.

Domiciliëring

Dit is de meest eenvoudige manier om je facturen te betalen. Iedere maand schrijven we het factuurbedrag van je rekening af. Gemakkelijk, je hebt er geen omkijken meer naar.

Je krijgt maandelijkse voorschotfacturen per post en één keer per jaar een jaarafrekening.

Wil je graag een domiciliëring, download dan het formulier domiciliëringsaanvraag, vul het in en mail het naar warmte@fluvius.be of stuur het ons op. Je kan het formulier ook aanvragen per mail aan warmte@fluvius.be of telefonisch op 078 35 35 37.

Download domiciliëringsaanvraag (pdf)