Werking warmtenet

In je wijk staat een warmtecentrale die je kunt vergelijken met een grote cv-ketel. Hierin warmen we water op tot de gewenste temperatuur. Via ondergrondse leidingen verdelen we dit warme water over de gebouwen in de wijk. In alle woningen staat een afleverset, die de klassieke verwarmingsketel vervangt. Via die afleverset stroomt het warme water in de radiatoren of vloerverwarming en verwarmt zo de kamers. Met een kamerthermostaat stel je zelf de gewenste temperatuur in. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar we het weer opwarmen.

Schema werking warmtenet:

Bekijk het filmpje van Infrax over warmtenetten:

Aanleg warmtenet

Voor de aanleg van het warmtenet graaft warmte@zuid sleuven waarin de leidingen op ongeveer één meter diepte worden gelegd. De leidingen zijn zeer goed geïsoleerd zodat er nauwelijks warmte verloren gaat. Na deze werken kan de aannemer starten met de aanleg van de paden, de wegen en het groen.

 

Minder hinder, meer veiligheid

Bij warmte@zuid hechten we veel belang aan een veilige werkomgeving. Onze bouwlocaties voldoen aan de strengste veiligheidseisen, ze staan onder permanent toezicht en onze technici en aannemers zijn vakkundig opgeleid om het warmtenet met kennis van zaken aan te leggen. We houden je regelmatig op de hoogte van de werken en proberen de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Mocht je toch hinder ondervinden, dan kan je terecht bij warmteagent@infrax.be.

Tijdelijke warmtecentrale

De volledige realisatie van Nieuw Zuid zal ongeveer 15 jaar duren. De woningen worden in verschillende fases gebouwd, waardoor ook de aanleg van het warmtenet een aantal jaren in beslag neemt. Omdat de eerste woningen reeds warmte moeten hebben eind 2015 en de warmtecentrale pas tegen 2017 gerealiseerd is, start warmte@zuid met een tijdelijke warmtecentrale die in tussentijd de aangesloten woningen van warmte voorziet. In eerste instantie werkt de warmtecentrale op aardgas. Later schakelen we over op hernieuwbare warmtebronnen.