Verklarende woordenlijst

Afleverset:

Een toestel dat de warmte uit het warmtenet verdeelt over je radiatoren en je warmwaterleiding. Elke woning beschikt standaard over een eigen afleverset.

Binneninstallatie:

Het geheel van radiatoren, vloerverwarming, leidingen, kranen en thermostaten in je woning.

Cv-ketel:

Een apparaat voor het verwarmen van het water dat in je verwarmingsinstallatie circuleert. Deze verwarmingsketel wordt meestal gestookt op aardgas.

Jaarafrekening:

De afrekening die je elk jaar ontvangt. Maandelijks betaal je een voorschot, op basis van je geschatte warmteverbruik. Eén keer per jaar ontvang je een jaarafrekening op basis van je werkelijke meterstanden.

Kamerthermostaat:

Een kamerthermostaat regelt de centrale aanvoer naar alle radiatoren.

Kilowatt (kW):

1 kilowatt is 1000 watt. De eenheid watt staat voor vermogen en een kilowatt wil zeggen een vermogen van 1000 watt.

Kilowattuur (kWh):

Je betaalt voor je warmteverbruik per kilowattuur (kWh), oftewel 1000 watt per uur. Een kilowattuur staat gelijk aan 3 minuten douchen met een standaarddouchekop.

Meetkosten:

Een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de meetinrichting, de opname van de meterstanden en de controle op de juistheid en volledigheid van data.

Meterstanden:

De warmtemeter registreert hoeveel je verbruikt. Op het scherm van je warmtemeter kan je het verbruik en je meterstanden aflezen. Je meterstanden worden vanop afstand uitgelezen (telemeting).

Onderstation:

Een onderstation is een warmtewisselaar die in het warmtelokaal van het gebouw wordt geplaatst.

Tussentijdse factuur - voorschotbedrag:

Maandelijkse factuur voor het geschatte warmteverbruik op basis van de meest recente metergegevens.

Vastrecht:

Vaste kosten, die niet veranderen met de hoeveelheid energie die je verbruikt.

Warmteagent:

Je contactpersoon voor warmte@zuid. Bij hem kan je terecht met al je vragen en opmerkingen rond het warmtenet.

Warmtecentrale:

In dit gebouw produceren we de warmte voor het warmtenet.

Warmtelokaal:

Een ruimte in het gebouw waar het onderstation staat.

Warmtemeter:

Dit toestel meet hoeveel warmte je verbruikt.

Warmteverbruik:

De hoeveelheid warmte die je verbruikt voor verwarming en warm water.