Storingen

Wie doet wat?

Het onderstation in het warmtelokaal van je appartementsgebouw is van warmte@zuid, de binneninstallatie met de afleverset exclusief de warmtemeter is van de eigenaar van de woning. Dat houdt volgende verantwoordelijkheden in:

Wat doet warmte@zuid?

warmte@zuid is verantwoordelijk voor de levering van warmte aan alle klanten die op het warmtenet zijn aangesloten. Dat wil zeggen dat wij de warmtecentrale, het distributienet, het onderstation in jouw gebouw en de warmtemeter van jouw afleverset onderhouden. De onderhoudskosten daarvan zijn voor rekening van warmte@zuid.

Wat moet je zelf doen?

De eigenaar of de verhuurder is verantwoordelijk voor de volledige installatie in de woning inclusief de afleverset. Hij zorgt ervoor dat de radiatoren of vloerverwarming goed zijn aangelegd en dat de kranen en thermostaten naar behoren functioneren.

Alleen dan werkt ook het systeem van warmte@zuid optimaal. Zijn er lekken aan je binneninstallatie, laat deze dan herstellen. Zo zorgen we er samen voor dat jouw installatie en die van warmte@zuid goed blijven werken.

warmte@zuid zorgt voor:

jouw installateur of verhuurder zorgt voor:

• de productie en levering van warmte.

• het onderhoud van de binneninstallatie, inclusief de afleverset van je woning.

• het onderhoud van de warmtecentrale

en de leidingen van het warmtenet.

 

• het onderhoud van de warmtemeter

die je verbruik registreert.

Een warmtestoring oplossen

Is er een probleem met je verwarming of warm water, kijk dan eerst waar het probleem zit. Zo weet je wat je zelf kunt doen of wie je moet bellen om de storing te verhelpen.

Waar is de storing?

Bekijk onze storingskaart en onderzoek snel en eenvoudig de oorzaak van de storing. Zo ontdek je of het defect in je eigen installatie zit of in die van warmte@zuid.

Download storingskaart (pdf)

Wie bel je?

Voor storingen veroorzaakt door je binneninstallatie bel je met je syndicus of je installateur.

Storingen door een onderbreking in de warmtelevering of door een defect in eigendommen van warmte@zuid worden door onze dispatch zeer snel opgemerkt. Voor inlichtingen kan je 24 uur per dag telefoneren naar ons storingsnummer 078 35 35 37.

Werken in je woning

Jij zorgt ervoor dat de binneninstallatie goed werkt, zodat ook het systeem van warmte@zuid optimaal kan functioneren.

We raden je aan om veranderingen en herstellingen aan de verwarmingsinstallatie door een erkend installateur te laten uitvoeren. Ga je werken laten uitvoeren aan de thermostaat, radiatoren of leidingen, dan heeft dat invloed op het warmtenet. Laat je installateur daarom altijd vooraf warmte@zuid contacteren op het nummer 078 35 35 37. Wij kunnen hem dan aangeven hoe hij te werk moet gaan.